Bilfag-Østfold-logo-hvit
Søk
Close this search box.

Lasse oppdaterer: Resultater 2023 og markedsundersøkelsen!

Formidlingsresultat 2023
Opplæringskontoret Bilfag Østfold har satt ny rekord i antall formidlinger i 2023. Vi endte opp med 92 kontrakter, noe som er fire over tidligere rekorder. Først og fremst er det dere i bedriftene vi kan takke for et slikt resultat, men vi tror også at vi gjennom vårt aktive rekrutterings- og formidlingsarbeid har bidratt. Vi har en god fordeling mellom de ulike fagene, og har lærlinger i alle lærefag som bygger på Vg2 kjøretøy og Vg2 bilskade, lakk og karosseri. Vi har også lærlinger i Salgsfaget som bygger på Vg2 salg og reiseliv.

Fagprøver 2023
Alle lærlinger får informasjon om at vårt mål er at alle skal bestå fagprøven, og at vi gjennom våre kurs og vår oppfølging skal bidra til det. I 2023 ble det gjennomført 66 prøver. Resultatet er 18% Bestått meget godt, 79% Bestått og 3% Ikke bestått. Dette er svært gode resultater.

Markedsundersøkelse
Vi ønsket å undersøke hvordan våre bedrifter ser på det arbeidet vi gjør og sendte ut en markedsundersøkelse i november i fjor. Vi har gjort justeringer, forbedringer (mener vi) og utviklet vår satsing på rekruttering, veiledning og formidling i flere år og tenkte det var på tide å sjekke om vi var på rett spor.
Vi har mottatt 90 svar, og svarene er for en stor del meget positive. Her kommer hovedtrekkene:

 • Alle er enten meget godt fornøyd eller fornøyd med Bilfag Østfold generelt, halvparten i hver kategori.
 • 16% er meget godt fornøyd med fordeling av tilskuddet, 51% er fornøyd. Her er andelen som har svart vet ikke/har ikke nok kjennskap 33%.
 • Ni av ti er fornøyd eller meget godt fornøyd med vårt arbeid med markedsføring og rekruttering, mens resten har svart vet ikke.
 • Litt over halvparten er meget godt fornøyd med oppfølgingen i bedrift, mens over 40% er fornøyd. Mens 2 har svart vet ikke er det også 2 som er misfornøyd, og det har med hvor ofte det er oppfølging.
 • En tredel er meget godt fornøyd med kurstilbudet, mens halvparten er fornøyd. Resten har svart vet ikke/har ikke nok kjennskap.
 • Over halvparten er meget godt fornøyd eller fornøyd med det vi gjør på sosiale medier, mens resten vet ikke.

Vi spurte også om det er aktiviteter eller tilbud som kan være av interesse, og fikk til svar at følgende kan være interessant, rangert etter antall:

 • PKK-opplæring
 • Kurs i varme arbeider
 • Delta i faggrupper for å påvirke bilfag og skoler
 • Frokostmøter med tema
 • Lokaler for dine kurs eller arrangementer

Vi fikk også 7 tilbakemeldinger som i overveiende grad var positive, og et par som stilte spørsmål rundt økonomi.
Vi skal ikke ta for gitt at alle er fornøyde, selv med resultatene vi har fått. Utviklingen skal fortsette, og vi tar gjerne imot alle tilbakemeldinger dere har på vårt arbeid.

Hilsen Lasse Skjelbostad, daglig leder

Del innlegg:

Facebook
LinkedIn
E-post