Bilfag-Østfold-logo-hvit
Søk
Close this search box.

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler som lærebedrift hos Opplæringskontoret Bilfag Østfold

  • BILFAG ØSTFOLD jobber kontinuerlig med rekruttering til Bilfagene, både mot ungdomsskolenivå og VG1-nivå, for at bransjen skal få tilgang på gode emner til nye fagarbeidere.

  • BILFAG ØSTFOLD har tett kontakt med alle Videregående skoler i fylket, og bistår dere som medlemsbedrift med å få tak i de rette kandidatene til læreplass i deres bedrift.

  • BILFAG ØSTFOLD tar seg av alt papirarbeid og kontakt med Opplæringsavdelingen i Fylkeskommunen – fra tegning av lærekontrakt/opplæringskontrakt til oppmelding til fagprøve.

  • BILFAG ØSTFOLD gir lærlingene kurs i yrkeslære utover VG2, for alle våre fag. I dette ligger også Førstehjelp- og brannvernkurs, samt kurs i generell HMS. Når lærlingen har tegnet lærekontrakt med oss, betaler vi for alle kursene som lærlingen skal igjennom. Der det er mulig, og nødvendig, å søke om ekstra midler til tilpasning/tilrettelegging under læretiden, er vi ansvarlige for å bistå bedriften med dette.

  • Ved behov kan BILFAG ØSTFOLD også legge til rette for kurs for praksiskandidater, og «Fagbrev på jobb»-lærlinger.

  • Lærling og lærebedrift får ved oppstart av læretiden hver sin Opplæringsperm med nødvendig informasjon om læreforholdet. I lærlingens opplæringsperm er det OPPLÆRINGSBOKA som er helt sentral. Opplæringsboka skal føres av lærlingen som en logg etter hvert som opplæringen og jobbene i henhold til læreplanen blir utført. BILFAG ØSTFOLD følger opp at lærlingen har god progresjon, og dokumenterer dette i sin OPPLÆRINGSBOK underveis i læretiden.

  • BILFAG ØSTFOLD er ansvarlige for å gjennomføre vurderingsmøter med lærling og bedriftens faglige leder minst én gang i halvåret, noe som er obligatorisk iht. Opplæringslova. Her benytter vi oss av vurderingsskjemaer som grunnlag for samtalen. I tillegg har vi oppfølgingsmøter ca. 2 ganger i året, eller flere ved behov. Planen er altså tre til fire møter i året, eller flere der det er behov for det.

  • BILFAG ØSTFOLD er ansvarlige for å melde lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/kompetanseprøve mot slutten av læretiden, og passe på at frister og formaliteter knyttet til dette blir overholdt.

  • BILFAG ØSTFOLD kårer hvert år Årets lærling, og sørger for en påskjønnelse til både lærling og lærebedrift.