Bilfag-Østfold-logo-hvit
Søk
Close this search box.

Hvordan bli lærebedrift

Hvordan bli lærebedrift

Både det private næringsliv og det offentlige må bidra til at flere “unge østfoldinger” får læreplass.  Sammen kan vi bidra til utdanning av fremtidens fagarbeidere og gjøre Østfold sterkere rustet for fremtiden. Det er Viken Fylkeskommune som har ansvaret for å godkjenne Lærebedrifter, og det er flere krav som må oppfylles for å bli godkjent.

Gi opplæring i læreplanen for det aktuelle faget. Det er utarbeidet en sjekkliste over utstyr som skal være tilgjengelig, og arbeidsoppgaver/-prosesser som må kunne utføres i hvert enkelt fag for å kunne godkjennes som lærebedrift. Se Nyttige dokumenter.

Ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leders kvalifikasjoner i faget må minst være enten fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må dokumenteres (kopi av fagbrev/attest som bekrefter relevant erfaring).

Utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen (vi på opplæringskontoret tar oss av denne oppgaven for dere om dere blir medlemmer hos oss!).

I tillegg må lærebedriften:

Lønne lærlingen etter de lønnssatser som til enhver tid er gjeldende (se i menyen over, under Nyttige dokumenter, for å finne årets lønnstabeller for lærlinger).
Utarbeide en gyldig arbeids-/ansettelsesavtale for læretiden for den enkelte lærling.
Legge til rette for gjennomføring av den praktiske fag- eller kompetanseprøven i faget.

Vanligvis hjelper vi på opplæringskontoret til med godkjenningsprosessen opp mot Fylkeskommunen. En bedrift kan også velge å søke godkjenning som selvstendig lærebedrift. Det vil si at bedriften selv er ansvarlig for å følge opp læreforholdet. De fleste bedrifter velger imidlertid å bli medlem i et opplæringskontor.

Bilfag Østfolds medlemsbedrifter tar seg derfor av mer enn 95% av lærlingene som Viken Fylkeskommune oppretter i “Østfold” innen bilfagene.

Hvordan bli medlemsbedrift

Medlemskapet hos Opplæringskontoret Bilfag Østfold inngås ved å kjøpe en aksje til kr. 3 000,-.

Dette gjøres vanligvis i forbindelse med inngåelse av lærekontrakt med ny lærling.

Lærebedriftens økonomi

Som lærebedrift får man Lærlingetilskudd. Størrelsen på dette tilskuddet er avhengig av om lærlingene fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring (Basis 1-tilskudd) eller ikke (Basis 2-tilskudd) – og lengden på læretiden. Se i menyen på toppen av siden for å finne tabell over årets tilskudds-satser.

Alle lærlinger skal ha lærlinglønn, oversikt over årets satser for lærlinge-lønn finner du i emnefeltet “Nyttige dokumenter”. Læringelønnen er forankret i Biloverenskomsten, mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF). Lønnen er basert på at verdiskapning og opplæring skal telle 50/50 i læretiden. Det er egne prosentsatser for hvert halvår. Vi anmoder våre medlemsbedrifter om å følge Opplæringskontoret Bilfags Østfold’s retningslinjer. Gjennomsnittlige lokale lønnstillegg er beregnet inn i satsene. Utgangspunktet er en nyutdannet fagarbeiders timelønn inklusive lokale tillegg.

Husk at:

  • Det er fullt mulig å ha lærlinger/lærekandidater i flere fag samtidig! Det er også mulig å ha flere lærlinger i samme fag samtidig. Mange bedrifter velger for eksempel å ha en 1. års lærling samtidig med en 2. års lærling da de kan ha glede og nytte av hverandre under læretiden sin.

  • Bilfag Østfold har også lærefagene Kontor og Administrasjonsfag, og Salgsfag! Trenger dere rekruttering i bedriftens administrasjon, eller har behov for en ny nybil-/bruktbilselger/butikkmedarbeider er det derfor helt unødvendig å vende seg til andre opplæringskontor! Vi hjelper dere både å finne gode kandidater og følger opp i læretiden som med våre andre lærefag!