Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS

Trøskenveien 36, inngang 6.

1712 Grålum

Org.nr.: 976 308 794

Telefon: +47 69 10 44 88

Send e-post: post@bilfagostfold.no

Ansatte

Lasse Skjelbostad

Lasse Skjelbostad

Daglig leder

Lasse har det overordnede ansvaret for BILFAG ØSTFOLD, men har også oppfølgingsansvar for enkelte lærlinger. Lasse har vært daglig leder i BILFAG ØSTFOLD siden 2018. Han er utdannet sosiolog, og jobbet tidligere som Fagkonsulent TIP i Opplæringsavdelingen ved Østfold Fylkeskommune.

Bjarte A. Sjursen

Fagkonsulent

Bjarte har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Rygge/Moss. Han er også kurslærer i bilskadefaget. Bjarte er utdannet Biloppretter med avlagt fagprøve i 1986, og har lang og variert erfaring fra Bilskadefaget, før han startet opp i sin stiling hos Bilfag Østfold i 2009. Bjarte jobber nå også med utarbeidelse av et nytt kursopplegg innen bilskade, lakk og karosserifagene.

Christian Claussen

Christian Claussen

Fagkonsulent

Christian har oppfølgingsansvaret for lærlinger og bedrifter i Indre Østfold. Han er kurslærer i bilfaget lette kjøretøy og godkjent kursholder for AC kurs etter F-gass forordningen. Christian er utdannet Bilelektriker og Bilmekaniker lette kjøretøy. Før han kom til Bilfag Østfold i 2014 jobbet Christian som Teknisk rådgiver ved Bertel O. Steen i Moss.

Ole Martin Johansen

Fagkonsulent

Ole Martin vil ha oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Moss, Råde og Fredrikstad-distriktet. Han er også kurslærer i Bilfaget Tunge Kjøretøy og Motorsykkelfaget. Ole Martin har lang erfaring fra oppfølging av lærlinger gjennom sin jobb hos Volvo Norge som Lærling- og utdanningskoordinator. Der drev han lærlingeskolen og Volvo Norges eget Opplæringskontor. Ole Martin tok opprinnelig fagbrev som Motorsykkelmekaniker, men har i senere tid også tatt fagbrev på Tunge kjøretøy, som privatist. Han har også lang erfaring fra Forsvaret der han både har jobbet med drift og ledelse av verksteder, samt hatt ansvar for kompetanse utdanning og undervisning. Ole Martin starter hos oss i mai 2021.

Mai-Britt Johannessen

Mai-Britt Johannessen

Fagkonsulent rekruttering og yrkesvalg

Mai-Britt har kontakt med alle skolene i Østfold som har VG1 TIP og VG2 Kjøretøy, og alle våre medlemsbedrifter når det gjelder rekruttering. Hun følger også opp noen lærlinger og lærebedrifter, hovedsakelig i Reservedelsfaget og Salgsfaget. Ettersom Mai-Britt har lang erfaring fra NAV og arbeid med ungdommer i utfordrende livssituasjoner, kan hun kanskje være en ekstra ressurs for deg hvis noe er vanskelig på læreplassen din, eller i livet generelt. Mai-Britt startet opp i sin stilling ved Bilfag Østfold i mars 2019.