Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS

Trøskenveien 36, inngang 6.

1712 Grålum

Org.nr.: 976 308 794

Telefon: +47 69 10 44 88

Send e-post: post@bilfagostfold.no

Ansatte

Lasse Skjelbostad

Lasse Skjelbostad

Daglig leder

Lasse har det overordnede ansvaret for BILFAG ØSTFOLD, men har også oppfølgingsansvar for enkelte lærlinger. Lasse har vært daglig leder i BILFAG ØSTFOLD siden 2018. Han er utdannet sosiolog, og jobbet tidligere som Fagkonsulent TIP i Opplæringsavdelingen ved Østfold Fylkeskommune.

Bjarte A. Sjursen

Fagkonsulent

Bjarte har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Rygge/Moss. Han er også kurslærer i bilskadefaget. Bjarte er utdannet Biloppretter med avlagt fagprøve i 1986, og har lang og variert erfaring fra Bilskadefaget, før han startet opp i sin stiling hos Bilfag Østfold i 2009. Bjarte jobber nå også med utarbeidelse av et nytt kursopplegg innen bilskade, lakk og karosserifagene.

Christian Claussen

Christian Claussen

Fagkonsulent

Christian har oppfølgingsansvaret for lærlinger og bedrifter i Indre Østfold. Han er kurslærer i bilfaget lette kjøretøy og godkjent kursholder for AC kurs etter F-gass forordningen. Christian er utdannet Bilelektriker og Bilmekaniker lette kjøretøy. Før han kom til Bilfag Østfold i 2014 jobbet Christian som Teknisk rådgiver ved Bertel O. Steen i Moss.

Marius Haglund

Marius Haglund

Fagkonsulent

Marius har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Moss, Råde og Fredrikstad-distriktet. Han er også kurslærer i bilfaget tunge kjøretøy. Marius har lang erfaring fra bransjen, og har jobbet både som servicemekaniker på Ducati ved Eker Performance i Fredrikstad og vært lastebilmekaniker, skiftansvarlig og stedfortredende teknisk leder ved MAN Truck & Bus i Sarpsborg de siste årene. Han har også nyttig erfaring fra sitt oppdrag i fagopplæringsnemda som sensor, og som aktiv bidragsyter i ulike roller innen World Skills. Marius startet i jobben ved Bilfag Østfold i desember 2019.

Mai-Britt Johannessen

Mai-Britt Johannessen

Fagkonsulent rekruttering og yrkesvalg

Mai-Britt har kontakt med alle skolene i Østfold som har VG1 TIP og VG2 Kjøretøy, og alle våre medlemsbedrifter når det gjelder rekruttering. Hun følger også opp noen lærlinger og lærebedrifter, hovedsakelig i Reservedelsfaget og Salgsfaget. Ettersom Mai-Britt har lang erfaring fra NAV og arbeid med ungdommer i utfordrende livssituasjoner, kan hun kanskje være en ekstra ressurs for deg hvis noe er vanskelig på læreplassen din, eller i livet generelt. Mai-Britt startet opp i sin stilling ved Bilfag Østfold i mars 2019.