Bilfag-Østfold-logo-hvit
Søk
Close this search box.

Veien til fagbrev

Mange mulige veier mot fagbrev!

(Husk at dette er en veiledning og IKKE en fasit på din vei mot fagbrev. Trykk på punktet under som er mest relevant for å bli tatt direkte til denne seksjonen.)

Play Video

2 år skole + 2 år i bedrift

Dette er standardmodellen med 2 år på skole og 2 år i lære. Her har du gått VG1 TIP eller VG1 Elektro og VG2 Kjøretøy eller VG2 Bilskade, Lakk og Karosseri. 

Her er det viktig å ha bestått fellesfag og programfag. Stryk i programfag og fellesfag kan tas opp i løpet av læretiden på www.privatistweb.no.  Det er ikke mulig å avlegge fagprøve med stryk i programfag. Fagprøven kan avlegges selv om det er stryk i inntil 2 fellesfag. For å få fagbrevet må fellesfagene være bestått innen 2 år etter avlagt fagprøve. Det er mulig å søke fritak fra beståttkravet i inntil 2 fellesfag. Henvisning til PPT og sakkyndig vurdering må da foreligge.  

Med stryk i flere enn to fellesfag og/eller stryk i programfag, får du en opplæringskontrakt og går opp til en kompetanseprøve.

Vidar-Car-o-liner-1030x773

1 år skole + 3 år i bedrift

Her må man ta fellesfag underveis i læretidenUndervisning bestilles hos Viken fylkeskommune av Opplæringskontoret. Undervisning vil foregå 1 dag pr. uke for fellesfag første år. Teorieksamen på VG3 nivå i prigramfag må bestås før avleggelse av fagprøven www.privatistweb.no

bakgrunn-hero

4 år i bedrift

Her må fellesfag på VG1 og VG2 bestås i løpet av læretiden. Undervisning bestilles hos Viken fylkeskommune av Opplæringskontoret. Teorieksamen på VG3 nivå i programfagene må være bestått før avleggelse av fagprøven. 

Praksis-bilfag

Lærekandidatordningen

Dette er et tilpasset løp for elever/lærlinger med behov for tilrettelegging i opplæringen. Her kan man tilpasse opplegget helt individuelt etter den aktuelle kandidatens behov og ønsker. Man velger også fritt hvilke mål i læreplanen man vil jobbe mot (alle – eller bare utvalgte mål), og får en tilpasset kompetanseprøve i forhold til dette. Etter endt læretid, og avlagt Kompetanseprøve får man et Kompetansebevis. Man har likevel mulighet til å oppnå fagbrev, men må da fortsette i jobb som hjelpearbeider i minst 1 år for å opparbeide seg ytterligere praksis i faget. Når man føler man er klar for fagprøve melder man seg opp til en teorieksamen i programfagene på VG3 nivå (avlegges som privatist), som må bestås FØR en kan avlegge fagprøve. 

bilfaget-lette-kjøretøy-1030x686

Fagbrev på jobb

Dette er en ny ordning som er laget for de kandidatene som allerede er i et arbeidsforhold og ønsker å fullføre fagbrev i denne bedriften. Ordningen er en mellomting mellom lærlingordningen og praksiskandidatordningen. Det er krav om minimum et års allsidig praksis i faget i heltidsstilling for å tegne kontrakt, og at kandidaten er i et arbeidsforhold som varer minst like lenge som kontraktstiden for å inngå kontrakt. Man må her også bestå en teorieksamen på VG3 nivå i programfagene, før avleggelse av fagprøven (www.privatistweb.no), men har ingen krav til fellesfagene. Fagbrev på jobb ordningen krever at du har vært ansatt i minst 80% (teller som 100%) de siste 12 mnd. Disse 12 mnd. eller mer blir godskrevet ved kontraktsinngåelsen. Lengden på kontrakten avhenger av hvor mye relevant praksis du har fra tidligere, men minimum lengde er 1 år, og det tas utgangspunkt i 4 års ordinær læretid i faget. 

Fagbrev-på-jobb

Praksiskandidat

Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat, uten at du har hatt opplæring på skole eller læretid i bedrift. Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Det betyr at du må dokumentere praksisen (erfaringen) din. I alle våre fag må du dokumentere 8 700 timers praksis (erfaring). Dette tilsvarer 5 år eller 60 måneder i 100% stilling. Minst 50% av praksisen du ønsker å få godkjent, må du ha skaffet deg i løpet av de siste 10 årene. For at praksisen din skal bli godkjent, må den dekke de mest vesentlige delene av kompetansemålene i læreplanen i det faget du ønsker å melde deg opp til fag-/svenneprøven i. Les mer om krav til attest for dette formålet her; Krav til dokumentasjon på arbeidspraksis for praksiskandidater

I tillegg til praksis (erfaring), må du også opp til en egen, skriftlig eksamen for det aktuelle lærefaget www.privatistweb.no. Denne må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven.

Dette er en ordning som vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle, så ta gjerne kontakt med oss dersom dette kan høres ut som noe for deg! 

Nordlie-Auto-lærling