Bilfag-Østfold-logo-hvit
Søk
Close this search box.

Spørsmål og svar – FAQ

Hva er det første jeg må gjøre for å finne læreplass?

Bruk tiden i Yrkesfaglig fordypning mens du er elev, til å finne din læreplass. Å være i praksis i bedrift er den beste muligheten du har til å vise deg frem som en god fremtidig lærling og arbeidstaker. Bytt bedrift underveis dersom du får beskjed om at de ikke har mulighet til å ta inn lærling dette året. 

Bruk vår oversikt over medlemsbedrifter for å finne aktuelle lærebedrifter i ditt lærefag.

Ta direkte kontakt med bedriften du ønsker å jobbe i, og lever søknad og CV. 

Praksis-bilfag

Andre spørsmål og svar

Er jeg garantert en læreplass?

Du har rett til å fullføre opplæringen du har startet på, men er ikke garantert en læreplass. Lærebedriften velger selv hvem de vil gi lærekontrakt, og hvem de vil ansette. Vi på Bilfag vil kunne gi deg tips og ideer om hvor det finnes ledige læreplasser underveis. Hvis du ikke får læreplass i løpet av sommeren, vil du få tilbud om Vg3 i skole. Da anbefaler vi at du takker ja til dette. Vg3 i skole kan være en vei inn til læreplass, og du skolen samarbeider med oss på Opplæringskontoret i prosessen.

Kan jeg ta fagprøven på nytt hvis jeg stryker?

Ja! Du har to sjanser til å ta fagprøven.

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er en organisasjon drevet av bedriftene i bransjen. Vi gjennomfører teoretisk undervisning i henhold til læreplanene, og følger opp lærlingene hos medlemsbedriftene våre.

Er lærebedriften forpliktet til å tilby jobb etter læretiden?

Nei, arbeidsavtalen er avsluttet når læretiden er gjennomført. Mange lærebedrifter ønsker å ansette lærlingen ved bestått prøve (hvis du har gitt et godt inntrykk), men du står også fritt til å søke jobb hos andre bedrifter i bransjen dersom du ønsker det. 

Når begynner læretiden?

Du kan starte læretiden rett etter at du er ferdig på skolen i juni, men kan også starte etter ferien. Dette er opp til deg og bedriften å bli enige om. Vi starter opp læreforhold gjennom hele året.

Kan lærebedriften bestemme hvem som får læreplass?

Ja, lærebedriftene kan selv bestemme hvem de skal ta inn som lærling. 

Kan jeg ha avbrudd i læretiden?

Ja, det er en mulighet, men ikke en rettighet. Vi på opplæringskontoret vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle, sammen med lærling og bedrift.

Kan jeg heve kontrakten?

Ja, du kan både si opp arbeidsavtalen og skifte lærebedrift, og du kan heve lærekontrakten hvis du vil avslutte utdanningen din, eller for eksempel hvis du skal flytte. Ta alltid kontakt med oss først slik at vi finner den riktige løsningen for deg!

Hvilken bedrift kan jeg søke læreplass i?

Se i vår oversikt over medlemsbedrifter, og hvilke bedrifter som har hvilke lærefag. Det kan finnes bedrifter som ennå ikke er medlemmer hos oss, eller godkjent som lærebedrift ennå. Da kan vi gi bedriften råd og veiledning som kan gjøre at bedriften blir godkjent lærebedrift. Ta kontakt med oss og be oss kontakte bedriften, eller informer bedriften om at de kan ta kontakt med oss direkte for denne typen veiledning.

Hvor mye tjener lærlinger?

I utgangspunktet så tjener lærlingen en nyutdannet fagarbeiders årslønn fordelt på læretiden. Se vår Lønnstabell for lærlinger

Kan jeg ta fagbrev som voksen?

Ja, det er tre veier til fagbrev som voksen: Lærekontrakt, Fagbrev på Jobb-kontrakt og Praksiskandidat. Les mer om dette under fanen «veien til fagbrev»

Hva gjør jeg hvis jeg vil ha læreplass hos en bedrift som ikke er godkjent?

Da kan vi gi bedriften råd og veiledning som kan føre til godkjenning av bedriften. Ta kontakt med oss og be oss kontakte bedriften, eller informer bedriften om at de kan ta kontakt med oss direkte for denne typen veiledning.

Hva skjer hvis jeg er mye borte fra jobben?

Hvis fravær ikke dokumenteres, eller du ofte kommer for sent, kan du miste jobben. Bedriften kan velge å si opp lærekontrakten hvis du ikke følger arbeidsreglementet.

Kan jeg bli lærling uten å ha gått på skolen eller gått “feil” utdanningsprogram?

Ja, men lærekontrakten blir lengre enn 2 år. Du må ta fellesfagene underveis i læretiden, og i tillegg en tverrfaglig eksamen i lærefaget ditt som privatist. Ta gjerne kontakt med oss for å få veiledning rundt dette, da dette ofte er individuelt.