Bilfag-Østfold-logo-hvit
Søk
Close this search box.

Lærlingens lønnsutvikling

Som lærling og lærekandidat får du lønn

Grunntanken er at du i løpet av din læretid utfører arbeid som sammenlagt tilsvarer ett årsverk. Det første året er regnet som opplæring, og det andre som verdiskaping. Du vil derfor normalt få en årslønn (nivå: nyutdannet fagarbeider) fordelt over de to årene du er i lære. Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å følge bransjens tariff. 

Vi på Opplæringskontoret utarbeider hvert år en lønnstabell som justeres etter gjeldende tariff forankret i Biloverenskomsten, mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Eksempel på fordelingen av en årslønn over 2 år:

Lønn 2023-2024

Biloverenskomstens beregning:
87% av gjennomsnittlig timefortjeneste –
Kr. 231 kr/t. 

Lærlingens timelønn – beregnet for ordinær læretid som er 2 år:

Dersom du har lengre læretid (for eksempel ved Full Opplæring i Bedrifts-kontrakt (FOB)) vil dette fordele seg annerledes. Den totale summen vil imidlertid være den samme.

Ta kontakt dersom du har spørsmål som gjelder lønnsutvikling for deg som lærling eller lærebedrift. 

Lønn i bilbransjen

Gjennomsnittslønnen for en bilmekaniker ligger i dag på kr 510 480/år (hentet fra www.utdanning.no/SSB).

I mange bedrifter er lønnen lagt opp med en fastlønn og en variabel bonusordning oppe på dette, som gjør at du kan tjene mer enn gjennomsnittslønnen. Bonusordningene tar oftest utgangspunkt i enten den enkelte mekanikerens produksjon, eller verkstedets totale produksjon. Bonusen belønner først og fremst effektivitet og lønnsomhet.
Som i de aller fleste bransjer er det dessuten store muligheter for å tjene enda bedre dersom man er villig til å etterutdanne seg, og/eller ta mer ansvar i sin rolle som ansatt. I bilbransjen er det vanlig å stige i lønn i takt med at du videreutdanner deg innen de ulike interne nettverk og/eller forhandlernettverkene (gjennom å delta på kurs og spesialiseringsmoduler). Du kan da, etter å ha opparbeidet deg noe erfaring, for eksempel utdanne deg videre til å bli diagnosetekniker, og etter hvert kanskje bli teknisk leder. I takt med at både kompetanse og ansvar øker, vil lønnen stige. Det er dermed gode muligheter til å ha en god lønnsutvikling i bilbransjen for deg som er målrettet og interessert.

bilpleiefaget-1030x688