Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS er et privat aksjeselskap som eies av medlemsbedriftene i Østfold. Hver bedrift eier 1 aksje, og for å bli medlem må bedriften være godkjent lærebedrift i ett eller flere fag.

Opplæringskontoret ble stiftet i 1995 og har vokst fra 1 ansatt til 5 ansatte. Hvert år siden 1995 har vi sammen med bedriftene utdannet gode fagarbeidere innen:

  • Lette kjøretøy
  • Tunge kjøretøy
  • Motorsykkelfaget
  • Motormekanikerfaget
  • Bilskadefaget
  • Billakkererfaget
  • Hjulutrustningsfaget
  • Reservedelsfaget
  • Chassispåbyggerfaget

Vi har også lærlinger i Komposittbåtbyggerfaget, Salgsfaget, samt Kontor- og administrasjonsfaget.

Vi er et servicekontor for bil- og motorbransjen i Østfold, som bistår våre medlemsbedrifter i opplæring og oppfølging av lærlinger. Vi tar oss av alt papirarbeidet, slik at bedriftene kan konsentrere seg om det de er best til, ved oppstart av læreforhold. Vi kan også hjelpe til med spørsmål om Praksiskandidatordningen/Fagbrev på jobb, eller hjelpe bedriftene og deres ansatte videre til andre instanser. Bilfag Østfold har bygget tillit i bransjen i 25 år, derfor har vi en markedsandel på over 95%. Det vil si at vi har så og si alle lærekontrakter som bygger på VG2 Kjøretøy og VG2 Bilskade, lakk og karosseri.

Vår kjernevirksomhet er oppfølging og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Oppfølgingen er ute i bedrift, der vi setter oss ned og snakker med lærling, faglig leder og/eller instruktør. Disse samtalene skal være med på å sikre at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen ute i bedriften, og at alt fungerer som det skal når det gjelder det daglige arbeidet for lærlingen. I tillegg holder vi kurs for våre lærlinger. Kursene er med på å sikre at lærlingen har et godt grunnlag for å bestå fagprøven, og blir en dyktig og verdifull medarbeider for bedriften.

Bilfag Østfold har gjennom vår Fagkonsulent for Rekruttering og yrkesvalg tett kontakt med skolene og elevene underveis i skoleåret, noe som gjør at vi kan bistå våre medlemsbedrifter med gode rekrutteringsprosesser kontinuerlig.