Lærefag (prioritere 1-3)
YFF-utplassering (De bedriftene du har hatt praksis hos via VG1 og VG2)