Husk å lagre nettsiden som ikon på startsiden på din telefon!

www.vigo.no

Nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.  

www.vilbli.no

Informasjon og veiledning innen videregående utdanning.

www.utdanning.no

Informasjon om utdanning, karriere og yrke, samt oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

www.nbf.no

Norges Bilbransjeforbund - styrker bilbransjen, former fremtiden. Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og vi er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. NBF er den samlende organisasjonen for aktører både innenfor lette og tunge kjøretøy. Vi organiserer merkeforhandlere, mekaniske verksteder, skade- og lakkverksteder, bilglassverksteder, dekkverksteder og bilbergere.

www.bilfag.no

Siden for fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag.